Löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar

 

I mitten på 2015 kunde vi läsa att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar alltmer. Det var då Medlingsinstitutet som släppte en rapport om detta. Idag, ett år senare kan vi läsa att löneskillnaderna fortsätter att minska.

 

Genomsnittslönen i Sverige förra året låg på 32 000 kronor och lönegapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska, men genomgående är ändå genomsnittslönen för män högre än för kvinnor. I komunerna är nu löneskillnaderna nu så låga som 0,4 procent, medan tjänstemännen i den privata sektorn har högst löneskillnad. Löneskillnaden mellan könen är nu 12,5 procent, hela 0,7 procentenheter lägre än 2014. Siffrorna som uppges är dock ovägda och utan hänsyn till andra faktorer, så som yrke, utbildning, ålder och sektor.

 

Det verkar som om att ju högre lönen är, desto större är skillnaden mellan könen inom respektive yrke. Med andra ord så verkar det finnas ett negativt samband mellan kvinnors lön i procent av mäns och nivån på genomsnittslönen. Man ser även ett samband mellan kvinnliga studenters lägre löneförväntningar och de lägre genomsnittslönerna de får i arbetslivet. Det går dock inte att avgöra om kvinnorna har lägre lönekrav på grund av sina lägre förväntningar eller om de helt enkelt anpassar sina förväntningar efter hur det ser ur på arbetsmarknaden. En annan förklaring kan vara att förhållningssättet till lönen och löneförhandlingar kan skilja mellan könen. En sådan skillnad kan möjligtvis bottna i attityder och könsroller som finns i samhället och som även påverkar både nyexaminerade och deras arbetsgivare.

 

Utbildningar där män tjänar en hel del mer är kvinnor är till exempel ekonomutbilning, journalistutbildning, arkitektutvildning, juristutbildning och personal- och beteendevetarutbildning. Högst lön har män inom privata sektorn, med en genomsnittlig månadslön på 43 400 kronor i månaden. Lägst genomsnittslön har kvinnor, också inom privata sektorn, med 24 800 kronor per månad.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *