Ericssons korruptionsutredning

Ericsson bekräftade för några dagar sedan att en korruptionsutredning pågår i USA. Bolaget har uppgett att de samarbetar med de amerikanska myndigheterna och att dennna utredning om korruption har pågått ända sedan 2013.

Telekombolaget Ericsson har i dagarna bekräftat att en korruptionsutreding pågår med anledning av bolagets verksamhet i Kina. Det är den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen som driver utredningen och eftersom Ericsson är noterat på Nasdaqbörsen så lyder de under den amerikanska korruptionslagstiftningen och riskerar därför att behöva betala miljardbelopp i skadestånd och böter. Ericsson ger inte ytterligare kommentarer kring korruptionsutredningen.

Det som tycks ha hänt är att år 2006 uppdagades det att Ericssons Asienchef Mats H Olsson skulle ha privata affärsintressen i en underleverantör till Ericsson och i praktiken gett dem monopol på att leverera till Ericsson i Kina. Om detta inte skulle vara nog, så togs Ericsson-anställa in för att hjälpa underleverantören när de inte kunde klara leveranserna. Detta är ett direkt brott mot bolagets regler.

Ericsson sparkade nyligen sin Asienchef Mats H Olsson under dramatiska former.

Förutom denna utredning som pågår gällande korruption i Kina så har även sju stycken nuvarande och före detta Ericssonanställda nyligen delgivits misstanke om eventuell korruption av en grekisk åklagare. Grekiska myndigheter har under en tid utrett en vapenaffär inom den grekiska försvarssektorn där Ericsson Microwave System lervererade en luftburen radarlösning till Grekland. Detta avtal är från 1999 och Ericsson Microwave Systems såldes av Ericsson år 2006. Ericsson har inte blivit kontaktat av några myndigheter vad gäller detta ärendet eftersom det är en förundersökning som pågår och har därför inte heller än hörts av den grekiske åklagaren.

Ericsson säger ”Ericsson strävar efter att vid alla tillfällen bedriva affärer i enlighet med tillämpliga lagar, men som en följd av vår globala verksamhet, så uppstår det ibland frågor.” Dessa uppgifter kommer från bolagets pressavdelning. Det är fortfarande tyst från högsta ledningen och VD Hans Vestberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *