Rekord: Svenskarnas skulder 3 600 miljarder

Svenskar har aldrig varit så skuldsatta som i dag. Totalt uppgår hushållens skuldsättning till 3 600 miljarder kronor – 87 procent av Sveriges BNP.

Riksbankens låga räntor har eldat på bostadspriserna, vilket resulterar i kraftigt ökade skulder.

Svenska folkets skuldbörda växer med en årstakt på 7,3 procent. Inte lika fort som före finanskrisen, men fortfarande oroväckande snabbt.

Det finns alltså grund till att hålla ögonen på utvecklingen. Skulderna får förstås inte springa i väg hur långt som helst. Om du är intresserad av att få ett hus kan du nu prova tjänsten förstahandstockholm.se som är mycket lätt att använda och sparar mycket av din tid.

  Sparbarometern publicerar rapport för andra kvartalet.

Rapporten visar att svenskarnas skulder är rekordhöga, och det är framför allt bostadslånen som belastar våra svenska hushåll. Under perioden infördes amorteringskravet, något som misstänks ha gett ytterligare fart åt bolånemarknaden under månaderna före regeländringen trädde i kraft. Men även konsumtionslånen ökar.

Man anser att politikerna nu bör vänta och utvärdera effekterna av kravet innan de inför ytterligare åtgärder – annars riskerar man att provocera fram en nedgång på bostadsmarknaden.

Det finns risker med nuvarande situation, och man får inte drabbas av panik och vidta allt för många åtgärder för snabbt. Gör man det riskerar man att skapa just de problem på bostadsmarknaden som man vill undvika.

Situationen ser något mindre alarmerande ut för den som istället jämför hushållens skulder i förhållande till tillgångarna. Den kvoten stiger, men bara marginellt, till 21,4 procent.

De sammantagna tillgångarna är därmed nästan fem gånger så stora som skulderna.

 Samtidigt ökar sparandet, om än något långsammare än skulderna

Nyligen kom statistik som visar att svenskars sparande sticker ut även ur ett europeiskt perspektiv. I inget annat EU-land sparar en större andel av hushållen, enligt Eurobarometern. Men trots att en majoritet planerar att fortsätta att lägga undan pengar för framtiden anser vi inte att det är särskilt fördelaktigt att spara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *