Svenska företags syn på Brittiska efter BREXIT

Först och främst, vad betyder det att Storbritannien lämnar EU?

Vi går nu in i en lång period av osäkerhet. Det första steget i Storbritannien är att den brittiska regeringen kommer att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget, vilket i praktiken är landets ansökan om att dra sig ur från EU. Därefter inleds förhandlingar, vilket kan ta minst två år men förmodligen flera år.

Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och nyheten att Storbritannien röstade för att lämna EU påverkar svenska företag. Effekterna av detta kommer att framgå när vi förstår vilken typ av handelsavtal Storbritannien lyckas förhandla med EU. Med tanke på den omfattande handeln mellan EU och Storbritannien, ser förutsättningarna för ett gynnsamt handelsavtal bra ut.

Vilken effekt kommer Brexit har på Sveriges handel med Storbritannien?

Storbritannien är en av Europas snabbast växande ekonomier, och under många år en av de viktigaste internationella marknaderna för svenska företag. Exempel på ett svenskt företag är Fairlån. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad, och en viktig marknad för import. Det finns ca 1000 etablerade svenska dotterbolag i Storbritannien. Efterfrågan på svenska produkter och tjänster har varit stark under de senaste åren. Tillkännagivandet att Storbritannien lämnar EU-samarbetet kommer att påverka de svenska bolagen. Hur stor effekt det kommer att få kommer att stå klart när vi vet vilket typ av handelsavtal Storbritannien klarar av att förhandla med EU. Med tanke på den omfattande handeln mellan EU och Storbritannien, får vi ändå säga att det ser bra ut för framtiden.

Vilken effekt kommer Brexit har på investeringar i Storbritannien?

Med tanke på att Storbritannien är EU: s största mottagare av utländska direktinvesteringar, kommer sannolikt de att ha en stor inverkan efter ett utträde ur EU. En relevant fråga i sammanhanget är om London kommer att förbli ett finansiellt centrum eller inte. Det finns anledning att tro att stadens roll som finanscentrum kommer att minska.

Vad är effekten på investeringar i Sverige?

Brittiska företag har idag investerat 300 miljarder i Sverige, vilket är 13% av de utländska direktinvesteringarna i Sverige. Om Storbritannien inte ”lyckas” i förhandlingarna om ett utträde med EU, kommer sannolikt brittiska företag att lägga till produktionsenheter i ett EU-land för att få tillgång till den inre marknaden. Företagen kommer då söka produktionsmöjligheter i länder som har kompatibel expertis inom industrin samt närhet till kunderna. Detta ger goda möjligheter för Sverige och andra EU-länder för att attrahera direktinvesteringar från Storbritannien.

Hur kommer svenska företag med verksamhet i Storbritannien att påverkas?

På kort sikt blir det inga större förändringar, men på lång sikt, kommer nya handelsavtal ändra spelplanen. Svenska företag är konkurrenskraftiga och har under lång tid varit närvarande på den brittiska marknaden. Det finns många tecken på att det kommer att finnas goda förutsättningar för handel med Storbritannien i framtiden. Affärs Sverige kommer nu att börja lägga fram en analys för att kartlägga de möjliga effekterna och potentiella möjligheterna Brexit för med sig kring svenska företag framöver.

 

Det kvarstår alltså en del byråkratiska beslut innan man kan se en tydlig bild över svenska företags syn på Brittiska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *